Sürekli Duyurular

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Sonu itibariyle mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgeleri 25.06.2019 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır.

 

Duyurulur.

Araç Tanıtım Pulu hk.

Üniversitemiz   kampüslerine   kendi  aracı   ile  giriş-çıkış   yapan  bazı   personel   ve öğrencilerimizin araçlarında   "Araç  Tanıtım   Pulu"  bulunmadığı,    bu   nedenle   güvenlik noktalarında  sorun  yaşandığı  görülmektedir. 

Yaşanan sorunları  en  aza  indirmek  amacı  ile personel  ve  öğrencilerimizin Sağlık  Kültür  ve  Spor  Daire  Başkanlığına başvurarak   "Araç Tanıtım Pulu" almaları gerekmektedir.

Duyurulur.

KAPSAM

BAŞVURU SÜRESİ

Kayıt dondurma gerekçelerinden birini taşıyanlar

"Ders Kayıtları" sürecinden önceki 2 hafta içerisinde

Daha önce örgün eğitim veren önlisans / lisans programından mezun olan ve ÖSYM sınavları sonucunda Fakültemiz Bölümlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler

"Ders Kayıtları" sürecinden önceki 2 hafta içerisinde

Sehven kayıtlanamadığı dersi(leri)ne devam şartını
yerine getirenler

"Danışman Onayları Süreci" bitiminden başlayarak
ara sınavlar başlayana kadar

"Ders Kayıtları" ve "Danışman Onayları Süreci"nde hatalı ders kaydı yaparak, ders değişikliği talebinde bulunanlar

"Danışman Onayları Süreci" bitiminden başlayarak
ara sınavlar başlayana kadar

Fakültemizin diğer Bölümlerinden seçmeli ders almak isteyenler

"Ders Kayıtları  / Danışman Onayları Süreci" nde

Seçmeli derslerde yanlışlıkla yapılan ders saydırma işleminin iptal edilmesi talebinde bulunanlar

Genel zamanlı

Sınav notunun yeniden değerlendirilmesine ilişkin
talebi olanlar

Notun transkripte yansıdığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde

Raporlu olması nedeniyle ara (vize) veya dönem sonu (final) sınavına katılamayanlar

Raporun bitiş tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde

Son dönem öğrencisi olup en fazla 2 dersten başarısız olanlar,
Son dönem öğrencisi olup GANO' su 2.00'nin altında kalanlar

Final sınavı notlarının transkripte yansıdığı tarihten itibaren başlayarak en geç tek çift sınavları başlamadan 2 gün öncesine kadar

Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden
ders almak isteyenler

Yaz öğretiminde diğer üniversitede öğrenim görmeye gitmeden önce

Diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin yaz öğretiminde Fakültemiz Bölümlerinden ders almak isteyenler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında ilan edilen tarihler aralığında

Yaz öğretimi ders kayıtları sürecinde kayıtlandığı ve ücretini yatırdığı dersleri asgari öğrenci sayısına ulaşmadığı için kapatılan derslere ait ödenen öğrenim ücretlerinin iadesini talep edenler

Yaz öğretimi ders kayıt aşamaları tamamlandıktan sonra

Fakültemize bağlı bölümlerin II. öğretim programında öğrenim görmekte olan ve dönem sonunda %10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin fazladan ödedikleri öğrenim ücretlerinin iadesini talep edenler

Başarı listeleri ilan edildikten sonra

ÖSYM puanıyla Fakültemiz Bölümlerine
geçmek isteyenler

Akademik Takvimde ilan edilen tarihler aralığında

Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim göreceği üniversitede kayıtlanacağı derslerin müfredatındaki dersler yerine eşdeğerliliğinin yapılmasını talep edenler

Program kapsamında öğrenim göreceği üniversiteye gitmeden önce (dönem başında)

Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim gördüğü üniversitede kayıtlandığı derslere ait notların, müfredatındaki derslerin not alanına intibakını talep edenler

Program kapsamında öğrenim gördüğü üniversiteden dönünce (dönem sonunda)

Mevlana Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim göreceği üniversitede kayıtlanacağı derslerin müfredatındaki dersler yerine eşdeğerliliğinin yapılmasını talep edenler

Program kapsamında öğrenim göreceği üniversiteye gitmeden önce (dönem başında)

Mevlana Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim gördüğü üniversitede kayıtlandığı derslere ait notların, müfredatındaki derslerin not alanına intibakını talep edenler

Program kapsamında öğrenim gördüğü üniversiteden dönünce (dönem sonunda)

Farabi Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim göreceği üniversitede kayıtlanacağı derslerin müfredatındaki dersler yerine eşdeğerliliğinin yapılmasını talep edenler

Program kapsamında öğrenim göreceği üniversiteye gitmeden önce (dönem başında)

Farabi Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim gördüğü üniversitede kayıtlandığı derslere ait notların, müfredatındaki derslerin not alanına intibakını talep edenler

Program kapsamında öğrenim gördüğü üniversiteden dönünce (dönem sonunda)

Bölümümüz 2013-2014 Eğitim yılıyla birlikte %30 İngilizce dilinde eğitime geçmiştir. Buna göre, bölümümüze bu yıldan itibaren yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 4 yıllık lisans eğitimleri süresince alacakları derslerin kredi toplamının en az %30'unun İngilizce dilinde açılan derslerden oluşması gerekmektedir. Ayrıca İngilizce şartı nedeniyle, yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz, bölümdeki derslerine başlamadan önce okulumuzun Yabancı Diller Yüksekokulu birimince açılacak İngilizce yeterlilik sınavına katılmakla yükümlüdürler. Bu sınavdan yeterli puan alamayan öğrenciler, 1 yıl İngilizce hazırlık okuyacaklardır. Bunun için lütfen ilgili başvuru yerlerini ve sınav tarihlerini üniversitemizin ve bölümümüzün internet sayfalarından takip ediniz.

Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri uzaktan eğitim yolu ile çevrimiçi (online) olarak sunulmaktadır.


Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine giriş için kullanacağınız kullanıcı adı ve parola bilgileriniz aşağıdaki gibidir.

Kullanıcı Adı : Okul Numaranız (Lütfen okul numarınızın başına o harfi eklemeyiniz.)
Parola : T.C. Kimlik Numaranız

Not: Ders kaydınızı yaptığınızdan eminseniz ve sisteme giriş yapamıyorsanız lütfen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-posta gönderiniz.


Öğrencilerimiz için hazırlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi kullanım kılavuzuna aşağıdaki dosyaya tıklayarak erişebilirsiniz.

 

Mobil cihazlar ile Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine ve Sanal Sınıf Oturumlarına katılmak mümkündür. Aşağıdaki uygulamaların mobil araçlara yüklenmesi gerekmektedir.

  • Ders içeriklerinin ve diğer etkinliklerin sunulduğu Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine erişim için Advancity ALMS yüklenmelidir. 
  • Sanal sınıf (canlı ders) oturumlarına katılmak için de Perculus 2 mobil cihaza yüklenmelidir. 

ALMS              (Apple Store   -   Google Play)

Perculus          (Apple Store   -   Google Play)

Mobil erişimler için ALMS uygulaması içerisinden Sanal Sınıf oturumu seçerek derslere katılabilirsiniz. Perculus uygulaması otomatik çalışacaktır. Perculus uygulamasına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmamaktadır.


Uzaktan eğitim sistemi üzerinden derslerinizi takip etmek için üniversitemizin kablosuz ağından yararlanabilirsiniz. Kablosuz erişim için gerekli bilgilere http://uyg.ibu.edu.tr/kilavuz/eduroam adresinden ulaşabilirsiniz.

İKTİSAT BÖLÜMÜNE 2018 YILINDA KAYIT YAPTIRAN

ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER

Ders kayıtları: 24-28 Eylül 2018 (Başlama tarihi ve saati www.oidb.ibu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Fakültelere göre farklılık gösterebilir.) (Bu dönemde sisteme sadece öğrenciler giriş yapabilir.) Danışmanınızı kayıt yenileme ekranında bu tarihler arasında öğrenebilirsiniz.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VE SONRASINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İLİŞİK KESME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi ile Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) arasında sağlıklı bir şekilde bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Öğrencilerin mezuniyet durumları öğrenci otomasyonu yanında e-devlet üzerinden de görülebilmekte ve mezun olduklarını gören öğrenciler Üniversitemize gelmeden e-devlet üzerinden Mezuniyet Belgesi alınabilmektedir.  (e-devlet şifresi gerekli)

Mezuniyet transkriptinde mezuniyet tarihi gözüktüğünde;

Yürütülen çalışmalar neticesinde, yükseköğretim veri tabanı (yöksis) ile üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi arasında anlık veri alış-verişi sağlanmaktadır. Bu kapsamda e-devlet portalından öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesi alınabilmektedir.

Yapılan incelemede, mezun edilen öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemine mezuniyet bilgisinin işlenmesinden bir gün sonra, e-devlet portalından mezuniyet belgelerini alabildikleri görülmüştür.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden itibaren mezun olan öğrencilerimize zorunlu olmadıkça geçici mezuniyet belgesi düzenlenmeyecektir. Bu öğrencilerimiz mezuniyet belgelerini e-devlet portalından alarak başvuru yapmak istedikleri
kişi ya da kurumlara ibraz edeceklerdir.

Mezun öğrenciler, diplomaları hazırlandıktan sonra öğrenci işleri daire başkanlığına başvurarak ilişiklerini kesmeleri koşuluyla diplomaları kendilerine verilecektir.

Öğrencilerimize duyurulur.

Top