Bölümlerimiz

İŞLETME BÖLÜMÜ

Hakkında

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bolu’da 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuştur. 1978-1979 öğretim yılında üniversiter düzeyde 202 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Yüksek Okul, 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne bağlanarak “Bolu İdari Bilimler Yüksek Okulu” adını almış daha sonra, 1987 yılında Fakülteye dönüştürülerek “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adıyla varlığını sürdürmüştür. 1992 yılından bu yana Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü olarak eğitim ve öğrenime devam edilmektedir.

Ders uygulama yöntemleri

Dersler teorik işlenmekte olup gerekli dersler için bilgisayar laboratuarları kullanılmaktadır. Ayrıca ders sunumlarında kullanılmak üzere sınıflarda projeksiyon mevcuttur.

Bölüm mezunlarına yönelik iş/staj imkânları

İşletme Bölümü’nden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektör kurumlarında görev alabilmektedir. İşletmelerin pazarlama, insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim ve üretim bölümlerinde çalışabilirler. Bölümde zorunlu staj bulunmamaktadır.

 

İŞLETME BÖLÜMÜ
Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

MEHMET ERYİĞİT

Bölüm Başkanı, Fakülte Kurulu Üyesi, Erasmus Bölüm Koordinatörü

1418, 2291

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

SADIK ÇUKUR

Anabilim Dalı Başkanı

1438

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DOÇ. DR.

ÜMİT GÜMRAH

Bölüm Başkan Yardımcısı

1409

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DOÇ. DR.

RAHMİ YÜCEL

Yüksekokul Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı

2762, 1416, 4401

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

TÜLAY YEL

1437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

MURAT ÖZCAN

1430

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

MEZİYET SEMA ERDEM

1461

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

RUZİYE COP

Anabilim Dalı Başkanı, Fakülte Kurulu Üyesi

1470

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

MELTEM NURTANIŞ VELİOĞLU

1415

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DOÇ. DR.

YUSUF VOLKAN TOPUZ

Bölüm Başkan Yardımcısı

1420

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

SÜREYYA KARSU

1421

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

SİBEL YILDIZ ÇANKAYA

Farabi Bölüm Koordinatörü

1480

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

MEFTUNE ÖZBAKIR UMUT

1480

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

ELİF KARABULUT TEMEL

Anabilim Dalı Başkanı

1410

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

HÜLYA ERKANLI

Farabi Bölüm Koordinatörü

1413

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

BARIŞ KAVCAR

1506

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

SÜLEYMAN ŞAHİN

Anabilim Dalı Başkanı

1411

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

ÖĞR. GÖR.

BÜLENT ORDU

Mevlana Bölüm Koordinatörü

1764

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

CİHAN ÇOBANOĞLU

1419

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

HAKAN TAHİRİ MUTLU

2292

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

ABDULHAMİT EŞ

Anabilim Dalı Başkanı

1436

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

SERTAÇ ÇİFCİ

1507

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

GAMZE ÇAKI

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Müfredat Bilgileri

İşletme Bölümü Lisans Ders İçerikleri

İşletme Bölümü Lisans Ders Programı (2011 ve Sonrası için)

İşletme Bölümü Lisans Programı (2011 Öncesi için)

İşletme Bölümü 2011 Yılı Değişiklikleri Hakkında 1

İşletme Bölümü 2011 Yılı Değişiklikleri Hakkında 2

 

İşletme Bölümünün müfredatının ve ders içeriklerinin son haline http://bologna.ibu.edu.tr/akts/indexakts.php?&id=22&lang=tr-TR adresinden ulaşabilirsiniz.

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Hakkında

İktisat Bölümü, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte, iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu ve özel sektörde görev yapacak bireylere akademik formasyon vermektedir. İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, öğrencilerin insan yaşamının her alanında yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneklerini geliştirmek ve onlara iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır. Bu çerçevede, iktisat bölümünde iktisat derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve hukuk konularına yönelik derslere de yer verilerek mezunların oldukça geniş bir yelpazede görev yapma olanağına sahip olmaları sağlanmaktadır. İktisat bölümü öğrencilerinin ilk üç yıl zorunlu ve ağırlıklı olarak teorik dersleri başarıyla tamamlamalarının ardından son sınıfta mezuniyet sonrasında çalışmayı planladıkları alanlara yönelik seçmeli derslere yönlendirilmesiyle pratik becerilerini de arttırmaları sağlanmaktadır. Böylelikle, öğrencilerin geniş bir ders yelpazesinden yararlanmaları ve bu sayede güçlü bir eğitim altyapısıyla mezun olmalarına çalışılır.

Ders uygulama yöntemleri

Bölümümüzün amacı öğrencilerimizi, ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan ekonomik sorunları çözebilecek seviyede teori ve bilgiyle donatmaktır. Bu program öğrencilere yaratıcı çözüm becerileri kazandırmak, kamu kurumu ve özel sektörde kariyere hazırlamak amacıyla düzenlenmiştir. İktisat bölümünde İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi anabilim dalları bulunmaktadır.

Bölüm mezunlarına yönelik iş/staj imkânları

Bölüm mezunları işgücü piyasasında İktisatçı olarak aranırlar. Mezunların bir kısmı kamu sektöründe iş olanakları bulurken çoğunluk özel sektörde istihdam edilmektedir. Bir kısmı da girişimci olarak iş dünyasına atılmaktadır. Mezunlarımız çalıştıkları kurumlarda kıt kaynakların en verimli biçimde kullanılarak üretim sürecine katkı vermelerinden üretilen malların en uygun yöntemlerle pazarlanmasına kadar olan tüm aşamalarda yer alırlar.

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ
İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

SEYİT KÖSE

Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı

1454

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

PROF. DR.

CUMHUR ERDEM

1450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

AYTEKİN GÜVEN

1519

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

UĞUR ESER

Anabilim Dalı Başkanı

1489

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

SERAB DURUSOY

Fakülte Farabi Koordinatörü

1481

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

CENGİZHAN YILDIRIM

Dekan Yardımcısı

1486

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

FEVZİ ENGİN

1452

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

FATMA DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ

Farabi Bölüm Koordinatörü

1485

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

ARŞ. GÖR. DR.

IŞIL ŞİRİN SELÇUK ÇAKMAK

Erasmus Bölüm Koordinatörü

1464

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DOÇ. DR.

FATİH KONUR

Senato Temsilcisi, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı

1509

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DOÇ. DR.

GÜLENAY BAŞ DİNAR

Mevlana Bölüm Koordinatörü

1451

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

FERDA UZUNYAYLA

1455

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

ERDOĞAN KOTİL

1456

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

KAMİL SEMİH KALYONCUOĞLU

1465

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

ŞAHABETTİN GÜNEŞ

Dekan, Anabilim Dalı Başkanı

1401, 1402, 1449, 1442

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

SEVİM AKDEMİR

1466

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

NURBAY SEY

1510

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Müfredat Bilgileri

İktisat Bölümünün müfredatının ve ders içeriklerinin son haline http://bologna.ibu.edu.tr/akts/indexakts.php?&id=21&lang=tr-TR adresinden ulaşabilirsiniz.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Hakkında

Kamu yönetimi Bölümü’nün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir. Eğitim sürecinde, nitelikli yönetici yetiştirmek amacına uygun olarak, Türkiye’nin sosyo-ekonomik, siyasi ve idari yapısı ile sorunlarını teorik ve çözümleyici yaklaşımlarla inceleyen çok sayıda uzmanlık derslerinin yanı sıra, özellikle işletme, iktisat ve maliye alanlarında olmak üzere diğer ilgili bilim dallarından da çeşitli dersler verilmektedir. Diğer bilim dallarına ait bazı dersler seçmeli olup, duyulan ilgi doğrultusunda seçim yapılabilmektedir. Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlar, mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

EMİNE ELİF YÜCETÜRK

1427, 1843

yuceturk_eibu.edu.tr

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

MUSTAFA ALTUNOK

1428

altunok_mibu.edu.tr

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

HATİCE ALTUNOK

 

haticealtunokibu.edu.tr

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

CENGİZ EKİZ

1432

ekiz_cibu.edu.tr

 

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

JULİDE GÜL ERDEM

1439

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

HÜROL ÇANKAYA

1434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

FETHİ KILIÇ

1417

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

İSHAK TORUN

1433

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

FATMA TÜTÜNCÜ

1435

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

KORAY TÜTÜNCÜ

1462

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

SENEM KURT TOPUZ

1495

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

NURAN AYTEMUR SAĞIROĞLU

1426

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

METE ÇETİK

1424

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

MEHMET ARI

1447

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

BATUHAN ÇAĞRI AYGAR

1422

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

ARİF ERENÇİN

1429

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

SAADET AYDIN

1431

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

MEŞKÜRE BURCU BAYRAK

1468

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

AHSEN SAÇLI

1475

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Müfredat Bilgileri

Kamu Yönetimi Bölümünün müfredatının ve ders içeriklerinin son haline http://bologna.ibu.edu.tr/akts/indexakts.php?&id=23&lang=tr-TR adresinden ulaşabilirsiniz.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Hakkında

Programın amacı, modern devletin bölgesel ve küresel çatışmalarla dolu tarihi ve fikri gelişim bağlamını ortaya koymak; liberal demokratik ulus-devletin üstün bir modern devlet biçimine gelişinin nedenlerini incelemek ve devletler arası ilişkilerin küreselleşmeyi harekete geçiren yapılar ve güçler karşısında, nasıl ve neden değiştiklerini siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla analiz etmektir.

Bölüm mezunlarına yönelik iş/staj imkânları

Mezun olacak öğrencilerimizin sağlam temellere uygun bir ulusallık ve çağdaşlık bilincine sahip, engin genel kültür birikimiyle donanmış ve uluslararası ilişkilerin çok yönlü alanlarında uzmanlık bilgisine sahip elemanlar olarak yetiştirilmesi nihai amaç olarak benimsenmiştir. Mezunlarımız, sadece Dışişleri Bakanlığında değil, aynı zamanda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışma olanağına sahip olacaklardır.

Bu amaca yönelik olarak disiplinin ana gövdesini oluşturan Uluslararası Politika, Uluslararası Örgütler, ve Uluslararası Hukuk derslerinin yanında Siyaset Bilimi, Siyasi Düşünceler Tarihi, Çağdaş Devlet Sistemleri, Anayasa Hukuku gibi dersler de verilmektedir.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı sıfatını alan mezunlarımız çok geniş bir yelpazede iş bulma imkanına sahiptirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere diğer kamu ve özel sektörün ilgili alanlarında iş bulabilmektedirler.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

KAMER KASIM

1504, 1505

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

VEYSEL AYHAN

1444

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

RASİM ÖZGÜR DÖNMEZ

1423

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

YAŞAR SARI

1516

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

İLHAN SAĞSEN

1499

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

EKİN OYAN ALTUNTAŞ

1487

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

FATİH ŞEN

1492

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

NUH UÇGAN

1482

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

ALİ YAMAN

1473

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

GÖKHAN TELATAR

1513

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

FATİH YAŞLI

1493

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

MEHMET DALAR

1503

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

CANER KALAYCI

1448

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

TÜRKAN ÖZKAN

1508

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Müfredat Bilgileri

Uluslararası İlişkiler Bölümünün müfredatının ve ders içeriklerinin son haline http://bologna.ibu.edu.tr/akts/indexakts.php?&id=24&lang=tr-TR adresinden ulaşabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Müfredatı (2013 ve Sonrası için, XLS)

Uluslararası İlişkiler Bölümü Müfredatı (2013 ve Sonrası için, PDF)

Uluslararası İlişkiler Bölümü Müfredatı (2012 ve Öncesi için)

MALİYE BÖLÜMÜ

Hakkında

Maliye Bölümü; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama ve Mali Hukuk Anabilim dallarından oluşmaktadır.

Maliye Bilimi genel olarak devletin gelir ve harcamalarını konu edinen bir alandır. Konusu devletin gelir ve harcamaları olan maliye bölümünde salt mali bilgilerin yanında ekonomi ve hukuk eksenli bilgiler de verilmektedir.

Maliye bölümünde eğitim süresi, toplam 4 yıldır. Dersler teorik ağırlıklı olmakla birlikte bu alanda meydana gelen son gelişmeler de öğrencilere aktarılmaktadır.

Bölümü bitirenlere lisans diploması verilmektedir. Maliye bölümünden mezun olan öğrencilerimiz; Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere kamu sektörünün çeşitli birimlerinde, Üniversitelerde ve özel sektörün değişik alanlarında iş bulabilmektedirler.

Vizyonumuz: Maliye alanında ulusal düzeyde tercih edilebilir ve tanınan bir bölüm haline gelmektir.

Misyonumuz: Öğrencilerimizi maliye alanıyla ilgili bilgi ve yeteneklerle donatmak, bilgiyi faydalı biçimde kullanacak bireyler olarak yetiştirmek ve bilimsel aktiviteleri geliştirmektir.

 

TEMEL DEĞERLER:

  • Bilimsellik
  • Araştırmacılık ve yenilikçilik
  • Evrensellik
  • Katılımcılık
  • Öğrenci odaklılık
  • Dürüstlük

 

MALİYE BÖLÜMÜ
Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

TARIK VURAL

2279, 2280

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

ÇAĞRI İŞLER

2280

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mali İktisat Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

ERDOĞAN TEYYARE

2290

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

ALİ OSMAN SOLAK

2289

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ÖĞR. GÖR.

YÜKSEL ÇAĞDAŞ

2347, 2321

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

GÖKHAN GÜRER

2280

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

YAŞAR AYYILDIZ

2285, 1445

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

YUNUS DEMİRLİ

2287, 2762

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

KADİR AYYILDIRIM

2286

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bütçe ve Mail Planlama Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

SERDAR ŞAHİN

2283

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

EYÜP AKBULUT

2286

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Müfredat Bilgileri

Maliye Bölümünün müfredatının ve ders içeriklerinin son haline http://bologna.ibu.edu.tr/akts/indexakts.php?&id=25&lang=tr-TR adresinden ulaşabilirsiniz.

Maliye Bölümü Lisans Ders İçerikleri (Kısa hali)

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

Hakkında

Ekonometri, ekonomik veriler arasındaki ilişkileri matematik ve istatiksel yöntemler kullanarak amprik bir biçimde inceleyen bir bilim dalıdır. Ekonometrinin temel amacı, çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Son yıllarda hızla gelişen bilgisayar teknolojisiyle beraber, iktisat kuramlarını sayısal çözümlemeler ile geliştirebilme olanakları artmış ve bu da Ekonometri dalının hızla ilerlemesine neden olmuştur.

Ekonometri Bölümü; Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması anabilim dallarından oluşmaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim dili Türkçedir.

Bölüm mezunlarına yönelik iş/staj imkânları

Ekonometri bölümünden mezun olan öğrenciler; Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler.

Bölümümüz personeli 3 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. 2012 yılında kurulan Ekonometri Bölümümüzün akademik ve fiziki altyapı çalışmaları devam etmektedir. Bölüme, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenci alımına başlanacaktır.

Vizyon: Bölümüz aktif hale geldiğinde ekonometri alanında ulusal düzeyde tercih edilebilir ve tanınan bir bölüm haline gelmenin yanında ülkesine aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, rasyonel düşünen, analiz yeteneği yüksek, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon: Mezunlar iktisat, istatistik, bilgisayar yazılımlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olacaklardır.

 

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

ASLI ÖZMEN

2317

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

OYA KALAYCIOĞLU

1463

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

ANIL ERALP

1446

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

AHMET KONCAK

1443

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ÖĞR. GÖR.

GÖKHAN KONAT

 

 

Top